Ajankohtaista

Uutisarkisto – 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

16.12.2010ECN Brief 5/2010 ja erikoisliite ilmestyneet

ECN-verkoston uutiskirjeen erikoisnumero ECN Brief 5/2010 sisältää uutisia mm. komission ja jäsenmaiden kilpailuviranomaisten tekemistä kilpailunrajoituspäätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista, toimialaselvityksistä ja muista kilpailuoikeuteen liittyvistä tapahtumista loka-joulukuussa 2010. Uutiskirjeen liitteenä julkaistussa erikoisliitteessä esitellään puolestaan kaikki verkoston jäsenet ja kerrotaan muutenkin verkoston toiminnasta.

Lue numero 5/2010 ja erikoisliite sekä aiemmin ilmestyneet numerot 1–4/2010

16.12.2010KIVI poisti käsittelystä MTK:n energiapuutiedotetta koskeneen asian

Kilpailuvirasto poisti 15.12.2010 käsittelystä asian, joka koski Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry:n (MTK) vuonna 2005 antamaa tiedotetta metsäenergian hinnoittelusta. Lue lisää

15.12.2010Komissio hyväksyi uudet horisontaaliset suuntaviivat

Komissio hyväksyi 14.12.2010 tarkistetut horisontaaliset suuntaviivat ja kaksi ryhmäpoikkeusasetusta, joissa kerrotaan, miten kilpailijat voivat toimia yhteistyössä rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä. Lue lisää

8.12.2010Kilpailuviraston tarkastukset Finavia Oyj:ssä ja Finnair Catering Oy:ssä

Kilpailuvirasto toimitti 8.12.2010 tarkastukset Finavia Oyj:ssä ja Finnair Catering Oy:ssä. Tarkastusten tarkoituksena oli selvittää, ovatko yritykset mahdollisesti syyllistyneet kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön lentomatkustajille myytävien tuotteiden hinnoittelussa. Lue lisää

7.12.2010Kilpailuvirasto hyväksyi North European Oil Trade Oy:n ja Oy Shell Ab:n välisen yritysjärjestelyn

Kilpailuvirasto hyväksyi 22.11.2010 yrityskaupan, jossa North European Oil Trade Oy hankkii määräysvaltaansa Oy Shell Ab:n liiketoimintojen osana olevan polttonesteiden hankintatoiminnan. Lue lisää

3.12.2010Kilpailuvirasto hyväksyi Ruokakeskon Euromarket-kaupat

Kilpailuvirasto hyväksyi 22.11.2010 yrityskaupan, jossa Ruokakesko Oy hankkii Suomen Lähikauppa Oy:ltä Euromarket-myymälöiden liiketoiminnat Järvenpäässä, Forssassa, Imatralla ja Kaarinassa sekä Valintatalo Jäkärlän liiketoiminnan Turussa. Lue lisää

18.11.2010Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat toimivan kilpailun merkitystä ns. vihreän kasvun aikaansaamisessa

Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset ovat julkaisseet työryhmäraportin, jossa korostetaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä kestävään kehitykseen perustuvan taloudellisen kasvun aikaansaamisessa (Competition Policy and Green Growth. Interactions and challenges). Raportin taustalla on toisaalta huoli ympäristön laadun heikkenemisestä ja sen aiheuttamasta uhasta talouden kehitykselle ja toisaalta näkemys siitä, että ns. vihreä kasvu on mahdollinen, jos sille vain luodaan oikeanlaiset kannusteet. -->Lue lisää

15.11.2010Mika Oinoselle Lakimiesyhdistyksen Vuoden väittelijä -palkinto

Suomalainen Lakimiesyhdistys nimesi 12.11.2010 Säätytalolla pidetyssä Oikeuskulttuurin päivässä vuoden 2009 väittelijäksi Kilpailuvirastossa erikoistutkijana työskentelevän KTT, OTK Mika Oinosen.-->Lue lisää

10.11.2010Kilpailuvirasto selvitti Kokkolan Puhelimen laajakaistahinnoittelua

Kilpailuvirasto poisti 9.11.2010 käsittelystä Kokkolan Puhelin Oy:tä koskeneen toimenpidepyynnön, jossa yhtiötä epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäishinnoittelussa. Toimenpidepyyntö ei antanut aihetta enempään mm. siksi, että yhtiö muutti hinnoitteluaan sen jälkeen kun virasto oli ollut siihen yhteydessä. -->Lue päätös

4.11.2010Kilpailu-uutiset 2-2010 ilmestynyt

Millaisia ovat kilpailun näkökulmasta energia-alan uudet haasteet ja miten sääntelyn vaikutuksia tulisi arvioida? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastauksia Kilpailuviraston uutislehden tuoreimmasta numerosta. Uutislehdessä kerrotaan myös lokakuun lopulla avatusta uudesta Nettivihje-palvelusta, jonka kautta voi lähettää Kilpailuvirastolle vihjeen kartelli- tai muusta kilpailunrajoitusepäilystä. Vihjeen voi halutessaan lähettää myös nimettömänä.

-->Lue lehti sähköisessä muodossa

29.10.2010Kilpailuvirasto hyväksyi St1:n Shell-kaupat

Kilpailuvirasto hyväksyi 29.10.2010 yrityskaupan, jossa Keele Oy hankki määräysvaltaansa oy Shell Ab:n ja AB Svenska Shellin. Keele Oy on St1-konsernin emoyhtiön St1 Holdingin enemmistöomistaja. -->Lue lisää

28.10.2010Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen

Kilpailuvirastolle toimitetut havainnot ja vihjeet ovat vuosien mittaan auttaneet virastoa suuntaamaan toimintaansa kartelli- ja muun kilpailuvalvonnan kannalta merkittäviin kysymyksiin. Vihjeiden keräämistä on päätetty siksi nyt tehostaa lisäämällä verkkosivuille sähköinen lomake tietojen lähettämistä varten. Uuden palvelun tavoitteena on madaltaa yhteydenottokynnystä virastoon ja helpottaa tietojen lähettämistä. Vihjeen voi halutessaan lähettää myös nimettömänä. -->Lue tiedote

25.10.2010Elisa sitoutui muuttamaan Talokaapeli-tuotteensa hinnoittelukäytäntöä

Kilpailuvirasto on määrännyt Elisa Oyj:n noudatettavaksi yhtiön antaman sitoumuksen, jolla se sitoutuu muuttamaan hinnoittelukäytäntöään pientaloilta perittävistä kytkentämaksuista. Viraston 21.10.2010 tekemä päätös liittyy Elisan runsas vuosi sitten käyttöön ottamaan hinnoittelumuutokseen, jonka tuloksena Elisa Talokaapelin hinta nousi moninkertaiseksi.-->Lue lisää

11.10.2010Työehtosopimusten määräykset ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Kilpailuvirasto poisti 8.10.2010 käsittelystä asian, joka koski Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n väliseen työehtosopimukseen sisältyviä ulkopuolisen työvoiman käyttöä rajoittavia ehtoja. Virastoa oli pyydetty tutkimaan, ovatko alihankinnan käyttöä paperiteollisuuden siivous-, vartiointi- ja muissa niihin verrattavissa tuotannon palvelutehtävissä rajoittavat työehtosopimuksen määräykset kilpailunrajoituslain vastaisia. --> Lue KIVIn tutkijoiden artikkeli aiheesta.

6.10.2010Kilpailuvirasto hyväksyi HKScanin ja Järvi-Suomen Portin välisen yritysjärjestelyn

Kilpailuvirasto hyväksyi 6.10.2010 yrityskaupan, jossa HKScan Finland Oy hankkii Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalta tämän lihanjalostustoiminnan sekä lihan ja elintarvikkeiden tuotanto-, myynti- ja markkinointitoiminnan Mikkelissä. Molemmat yrityskaupan osapuolet valmistavat ja myyvät lihaa, lihavalmisteita ja muita elintarvikkeita vähittäiskauppaan, suurkeittiöille ja teollisuudelle. HKScanin tytäryhtiö LSO Foods Oy toimii lisäksi tuotantoketjun alkupäässä teuraseläinten hankinnassa ja teurastuksessa. -->Lue lisää

6.10.2010Kilpailuvirasto selvitti Oulun Puhelimen laajakaistahinnoittelua

Kilpailuvirasto poisti 5.10.2010 käsittelystä Oulu ICT Oy:tä (entinen Oulun Puhelin Oyj) koskeneen toimenpidepyynnön, jossa yhtiötä epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäishinnoittelussa. Toimenpidepyyntö ei antanut aihetta enempään mm. siksi, että yhtiö muutti hinnoitteluaan pian sen jälkeen kun virasto oli ollut siihen yhteydessä. -->Lue päätös

1.10.2010Kilpailuviraston lausunto viestintämarkkinalain 60 c §:n muutosehdotuksesta

Kilpailuvirasto katsoo LVM:lle antamassaan lausunnossa, ettei ehdotettua lakimuutosta tulisi toteuttaa ainakaan ilman riittäviä lisäselvityksiä ja tarkennuksia. -->Lue lausunto

27.9.2010Apple muutti komission vaatimuksesta iPhone-puhelimien takuuehtoja

Elektroniikka- ja tietotekniikkayhtiö Apple on ilmoittanut tarjoavansa jatkossa iPhone-puhelimilleen takuuhuoltopalvelut riippumatta siitä, mistä EU-maasta puhelin on ostettu. Ilmoitus liittyy komission keväällä käynnistämään Apple-yhtiötä koskevaan selvitykseen. Uusi käytäntö hyödyttää erityisesti sellaisia kuluttajia, jotka ovat hankkineet iPhone-puhelimensa ulkomailta jostakin toisesta EU-maasta. Myös Kilpailuvirasto selvitti jokin aika sitten suomalaisten kuluttajien yhteydenottojen perusteella samaa ongelmaa. Koska ongelman todettiin selvityksissä koskevan myös muita jäsenmaita, asiasta ilmoitettiin eteenpäin komissioon, jolla oli tässä tapauksessa parhaat edellytykset asian käsittelyyn. --> Lue komission tiedote 25.9.2010

22.9.2010Kilpailuviraston raakapuukartelliselvitykset eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin

Kilpailuvirasto poisti 21.9.2010 käsittelystä asian, joka liittyi epäiltyyn tarjonnan rajoittamiseen raakapuumarkkinoilla. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliittoon (MTK) sekä eräisiin metsänomistajien liittoihin ja metsänhoitoyhdistyksiin kohdistuneissa selvityksissä ei löytynyt jatkotoimenpiteitä edellyttävää näyttöä. -->Lue lisää

7.9.2010Kilpailuvirasto selvittää tarkemmin HKScanin ja Järvi-Suomen Portin välistä yrityskauppaa

Kilpailuvirasto päätti 9.8.2010 aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa HKScan Finland Oy hankkii Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalta Portin lihanjalostustoiminnan sekä lihan ja elintarvikkeiden tuotanto-, myynti- ja markkinointitoiminnan Mikkelissä. -->Lue tiedote ja päätös

3.9.2010KTT, OTK Mika Oinosen väitöskirja EU:n yrityskauppavalvonnasta julkaistiin Kluwerin julkaisusarjassa

Kilpailuviraston erikoistutkijan, KTT, OTK Mika Oinosen väitöskirja Does EU Merger Control Discriminate Against Small Markets Companies? Diagnosing the Argument with Conclusions (Tampere 2009) on julkaistu Kluwerin International Competition Law -julkaisusarjassa. Kyse on huomattavasta saavutuksesta, koska sarjassa julkaistaan vuosittain keskimäärin vain 4–5 kirjaa. Kirja on lisäksi kautta aikojen ensimmäinen suomalaisasiantuntijan laatima teos sarjassa.-->Lue lisää

1.9.2010"Tiedottaminen kohonneiden kustannusten vaikutuksista hintoihin – viestintää vai kilpailun rajoittamista?"

Yritysten ja toimialayhdistysten viestinnässä on viime aikoina kerrottu – kuten usein uuden hinnoittelukauden lähestyessä – kohonneiden kustannusten aiheuttamista hinnankorotuspaineista. Tällainen viestintä voi olla monestakin syystä kilpailun kannalta ongelmallista. --> Lue Tom Björkrothin ja Juhani Jokisen artikkeli aiheesta.

31.8.2010Ilmestynyt: Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2009

Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen uusin vuosikirja sisältää kattavan katsauksen kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen ajankohtaisiin aiheisiin. Artikkeleissa heijastuu tänä vuonna erityisesti kilpailuoikeuden kansainvälinen ulottuvuus; aiheina ovat mm. EU-tuomioistuimien oikeuskäytäntö vuodelta 2009, Yhdysvaltojen kokemukset kansainvälisyydestä kilpailuoikeudessa sekä kilpailuoikeus Ruotsissa. Vuosi 2009 oli merkittävä myös kotimaisen oikeuskäytännön kannalta: aihetta käsitellään sekä kilpailunrajoitus- ja markkinaoikeudellisia ratkaisuja että seuraamusmaksuja koskevissa artikkeleissa. -->Lue lisää

27.8.2010KHO piti voimassa markkinaoikeuden Fortum-asiassa antaman ratkaisun

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi tänään antamallaan päätöksellä Kilpailuviraston valituksen markkinaoikeuden vuonna 2008 antamasta päätöksestä. Markkinaoikeus oli katsonut ratkaisussaan, ettei Fortumin vuonna 2006 tekemä E.ON Finland -kauppa ollut johtanut Kilpailuviraston yrityskaupparatkaisussaan esittämällä tavalla määräävään markkina-asemaan tai sen vahvistumiseen. Fortumin ei tuomioistuinten mielestä voida asiassa esitetyn näytön perusteella katsoa olleen sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa, koska relevantti maantieteellinen markkina on ainakin Suomen ja Ruotsin laajuinen. -->Lue lisää

26.8.2010"Competition – key to efficiency"

Kilpailuviraston vuoden 2010 vuosikirja on nyt saatavilla myös englanniksi. Kirja sisältää yhteenvedon viraston keskeisistä saavutuksista vuonna 2009 ja alkuvuodesta 2010. Julkaisu sisältää myös artikkelin KIVIn ratkaisukäytännöstä vuoden 2004 kilpailusääntömuutosten jälkeen sekä mm. arvion KHO:n asfalttikartelliratkaisun vaikutuksesta tulevaan oikeuskäytäntöön.

--> Lue vuosikirja / Läs årsboken / Read FCA's Yearbook

13.8.2010Julkinen versio Alma Median ja maakuntalehtien välistä yritysjärjestelyä koskevasta ratkaisusta

Kilpailuvirasto hyväksyi 14.7.2010 yrityskaupan, jossa Alma Media Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja Länsi-Savo Oy hankkivat yhteisen määräysvallan Alma Markkinapaikat Oy:ssä, johon sitä ennen siirretään Alma-konsernin nyt omistamat asunto-, auto- ja kuluttajailmoitteluun liittyvät sähköiset markkinapaikat. Em. yhtiöt hankkivat samalla yhteisen määräysvallan myös mobiililiiketoimintaa harjoittavassa Arena Interactive Oy:ssä. -->Lue tiedote ja ratkaisu

14.7.2010Kilpailuvirasto hyväksyi Alma Median ja maakuntalehtien välisen yritysjärjestelyn

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään yrityskaupan, jossa Alma Media Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja Länsi-Savo Oy hankkivat yhteisen määräysvallan Alma Markkinapaikat Oy:ssä, johon sitä ennen siirretään Alma-konsernin nyt omistamat asunto-, auto- ja kuluttajailmoitteluun liittyvät sähköiset markkinapaikat. Em. yhtiöt hankkivat samalla yhteisen määräysvallan myös mobiililiiketoimintaa harjoittavassa Arena Interactive Oy:ssä. -->Lue lisää

8.7.2010Markkinaoikeus sakotti teleyrityksiä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Markkinaoikeus määräsi 6.7.2010 antamissaan ratkaisuissa Oulun Puhelin Holding Oyj:lle (eli entiselle Oulun Puhelin Oyj:lle), Aina Group Oyj:lle (eli entiselle Hämeen Puhelin Oy:lle), Kymen Puhelin Oy:lle sekä TeliaSonera Finland Oyj:lle yhteensä 220 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien hinnoittelussa. TeliaSonera Finland Oyj:n osalta kyse on Auria Oy:n eli entisen Loimaan Seudun Puhelin Oy:n menettelystä; yhtiö sulautui vuoden 2007 alussa osaksi TeliaSonera Finland Oyj:tä. Oikeuden ratkaisut perustuvat Kilpailuviraston sille tekemiin seuraamusmaksuesityksiin. --> Lue lisää

1.7.2010Kilpailuvirasto hyväksyi DNA:n Welho-kaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi 29.6.2010 yrityskaupan, jossa Sanoma Oyj:n Welho-liiketoiminta myytiin DNA Oy:lle. Järjestelyn yhteydessä Sanoma Oyj tuli käyttämään yhteistä määräysvaltaa DNA Oy:ssä yhdessä Finda Oy:n PHP Liiketoiminta Oyj:n ja Oulun Puhelin Holding Oyj:n kanssa. -->Lue lisää

30.6.2010"Kilpailu – avain tehokkuuteen"

Kilpailuviraston vuoden 2010 vuosikirja "Kilpailu – avain tehokkuuteen" sisältää yhteenvedon viraston keskeisistä saavutuksista vuonna 2009 ja alkuvuodesta 2010. Julkaisu sisältää myös artikkelin KIVIn ratkaisukäytännöstä vuoden 2004 kilpailusääntömuutosten jälkeen (s. 47) sekä mm. arvion KHO:n asfalttikartelliratkaisun vaikutuksesta tulevaan oikeuskäytäntöön (s. 22).

--> Lue vuosikirja

24.6.2010Kilpailuvirasto selvitti PHP Liiketoiminta Oyj:n laajakaistahinnoittelua – ei aihetta toimenpiteisiin

Kilpailuvirasto poisti 23.6.2010 käsittelystä PHP Liiketoiminta Oyj:tä koskeneen toimenpidepyynnön, jossa yhtiötä epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäishinnoittelussa. -->Lue lisää

23.6.2010Kilpailuvirasto ei puuttunut Helsingin taksien tilausvälityksen toimintaan

Kilpailuvirasto ei nähnyt tarvetta toimenpiteille asiassa, jossa Helsingin Taksi-Data Oy (HTD) ja Helsingin Taksiautoilijat ry (HTA) rajoittavat taksiautoilijoiden mahdollisuutta ajaa vahvistettujen ajovuorojen ulkopuolella. Helsingin taksien tilausvälityskeskusta ylläpitävä HTD ei välittänyt taksitilauksia tilausvälityskeskuksen kautta ajovuorojen ulkopuolisille autoilijoille 1.8. – 16.12.2007. -->Lue lisää

21.6.2010ECN Brief 3 / 2010 ilmestynyt

ECN-verkoston uutiskirjeestä on ilmestynyt kolmas numero. Sähköinen julkaisu sisältää tietoja mm. komission ja jäsenmaiden kilpailuviranomaisten kilpailunrajoituksia koskevista päätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista, toimialaselvityksistä ja muista ajankohtaisista kilpailuoikeuteen liittyvistä tapahtumista. Tilaa uutiskirje täältä.

-->Lue uutiskirjeen numerot 1-3 / 2010

11.6.2010Esitys uudeksi kilpailulaiksi annettiin eduskunnalle

Hallitus esittää eduskunnalle uuden kilpailulain antamista. Keskeisimmät muutokset koskevat seuraamusmaksua, vahingonkorvausta ja yrityskauppavalvontaa. Esitys annettiin eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 11.6.2010 --> Lue TEM:n tiedote 10.6.2010 ja HE 88/2010

10.6.2010Hallitus esittää uuden kilpailulain antamista

Hallitus esittää eduskunnalle uuden kilpailulain antamista. Keskeisimmät muutokset koskevat seuraamusmaksua, vahingonkorvausta ja yrityskauppavalvontaa. Esitys annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 11.6.2010 -->Lue TEM:n tiedote 10.6.2010

8.6.2010Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä esittää muutoksia kuntalakiin

VM:n asettama Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä ehdottaa 8.6.2010 luovuttamassaan muistiossa kuntalakia muutettavaksi niin, että kunnan on jatkossa toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla annettava tehtävä pääsääntöisesti yhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidettavaksi. Esitys koskee myös kuntayhtymiä. -->Lue VM:n tiedote 8.6.2010

28.5.2010Avoinna: Kolme määräaikaista tutkijan viransijaisuutta

Kilpailuviraston kilpailuvalvonnassa (toimialaryhmät 1 ja 2) on haettavana kolme määräaikaista tutkijan viransijaisuutta. -->Lue lisää

28.5.2010Jakelu- ja toimitussopimuksia koskevat uudet kilpailusäännöt voimaan 1.6.2010

Eri tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten välisiin jakelu- ja toimitussopimuksiin sovelletaan kesäkuun alusta alkaen osittain uudistettuja kilpailusääntöjä. Muutokset perustuvat komission huhtikuussa antamaan uuteen vertikaaliseen ryhmäpoikkeusasetukseen sekä 19.5.2010 annettuihin uusiin vertikaalisiin suuntaviivoihin. -->Lue lisää

28.5.2010Veho sitoutui parantamaan riippumattomien korjaamojen pääsyä Mercedes-Benz -koulutukseen

Veho Group Oy Ab on antanut Kilpailuvirastolle sitoumuksen, jossa se sitoutuu parantamaan riippumattomien korjaamojen pääsyä järjestämäänsä Mercedes-Benz -moottoriajoneuvoja koskevaan tekniseen koulutukseen. Ratkaisu lisää kuluttajien mahdollisuuksia kilpailuttaa keskenään valtuutettuja ja riippumattomia korjaamoja ja huoltoliikkeitä. -->Lue lisää

18.5.2010Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamista pohtinut LVM:n työryhmä sai työnsä valmiiksi

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista selvittänyt työryhmä luovutti 18.5.2010 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Henkilöliikenteen kilpailuttaminen olisi työryhmän mielestä järkevintä aloittaa Helsingin seudun lähiliikenteestä. Myös Kilpailuvirasto oli edustettuna työryhmässä. -->Lue lisää

6.5.2010Kilpailuvirasto selvitti Kymen Puhelimen laajakaistahinnoittelua

Kilpailuvirasto poisti 4.5.2010 käsittelystä Kymen Puhelin Oy:tä koskeneen toimenpidepyynnön, jossa yhtiötä epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäishinnoittelussa. Toimenpidepyyntö ei antanut aihetta enempään mm. siksi, että yhtiö muutti hinnoitteluaan pian sen jälkeen kun virasto oli ollut siihen yhteydessä. -->Lue päätös

3.5.2010Kirsi Leivo virkavapaalle, sijaisjärjestelyt 1.5.2010 - 1.8.2011

Kilpailuviraston Toimialat1-ryhmän päällikkö, johtaja Kirsi Leivo jäi toukokuun alusta virkavapaalle. T1-ryhmää johtavat hänen poissa ollessaan apulaisjohtajat Mika Hermas ja Leena Lindberg. Lindbergin sijaisuutta yrityskauppavalvonnasta vastaavana tutkimuspäällikkönä hoitaa Leivon virkavapaan ajan tutkimuspäällikkö Maarit Taurula. Taurulan aiempaa tutkimuspäällikön tehtävää Toimialat2-ryhmässä hoitaa vastaavan ajan tutkimuspäällikkö Antti Norkela.

3.5.2010Alma Median ja maakuntalehtien välinen yritysjärjestely siirrettiin yrityskauppavalvonnassa jatkokäsittelyyn

29.4.2010Kilpailuvirasto esittää Iittalalle seuraamusmaksua määrähinnoittelusta

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Iittala Group Oy Ab:lle neljän miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta määrähinnoittelusta. -->Lue lisää

29.4.2010Kilpailuviraston kansainväliset yhteistyötahot

Kilpailuvirasto osallistuu aktiivisesti kilpailuviranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat EU:n kilpailuviranomaisten välinen ECN-verkosto (European Competition Network) sekä pohjoismaiset kilpailuviranomaiset.Lisää tietoa eri yhteistyötahoista löytyy kotisivuille vastikään lisätystä kohdasta Kansainvälinen yhteistyö.

22.4.2010Komissio uudisti jakelu- ja toimitussopimuksia koskevia kilpailusääntöjä

Euroopan komissio on antanut uuden vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen, joka koskee eri tuotanto- ja jakeluportailla toimivien yritysten välisiä sopimuksia. Uusien sääntöjen tavoitteena on aiemman vuonna 1999 annetun vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen tapaan yksinkertaistaa sääntelyä sellaisten yritysten osalta, joilla ei ole juurikaan markkinavoimaa. -->Lue lisää

20.4.2010FAS:n pääjohtaja Igor Artemyev luennoi kilpailun kehityksestä Venäjällä

Venäjän federaation kilpailuviraston FAS:n (Federal Antimonopoly Service) pääjohtaja Igor Artemyev esiintyi torstaina 15.4. Helsingissä järjestetyssä Kilpailuviraston seminaarissa.

-->Lue lisää

19.4.2010Kilpailu-uutiset 1 / 2010 valottaa kolmannen sektorin roolia hyvinvointipalvelujen tuotannossa

Julkisen sektorin järjestämisvastuulle kuuluvan palvelutuotannon avautuminen lisää merkittävästi elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia osallistua palvelujen tuottamiseen. Aihetta käsitellään lehdessä monipuolisesti sekä kolmannen sektorin itsensä että kuntasektorin ja tutkimuksen näkökulmasta. Mukana on myös kilpailuasioista vastaavan työministeri Anni Sinnemäen haastattelu otsikolla "Toimiva kilpailu nostaa lamasta". -->Lue lehti sähköisessä muodossa

16.4.2010KIVI: Rautateiden henkilöliikenne tulisi avata pikaisesti kilpailulle

Kilpailuvirasto kannattaa LVM:n esitystä, jonka mukaan uuden rautatielain tavoitteeksi tulisi asettaa tasapuolisten ja syrjimättömien edellytysten luominen rautatiemarkkinoiden toiminnalle. Helsingin lähiliikenne sekä valtion ostama tai muutoin tukema henkilöliikenne tulisi lisäksi KIVIn mielestä avata pikaisesti kilpailulle. Myös Suomen ja Venäjän välisessä tavara- ja henkilöliikenteessä tulisi pyrkiä kilpailun avaamiseen.

-->Lue KIVIn lausunto lakiesitysluonnoksesta

12.4.2010KIVIn ja YTY ry:n Kolmas sektori -seminaari kiinnosti laajasti sidosryhmiä

Kilpailuvirasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry järjestivät tänään Helsingissä seminaarin aiheesta "Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet". Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä, jotka edustivat mm. valtion ja kuntien päättäjiä ja virkamiehiä, elinkeinoelämää ja erilaisia kolmannen sektorin organisaatioita.

-->Lue lisää

31.3.2010ECN-uutiskirjeen uusin numero keskittyy kuluttajatuotteita koskeviin tapauksiin

Euroopan komission ja EU:n jäsenmaiden kilpailuviranomaisten muodostaman kilpailuviranomaisten verkoston (European Competition Network eli ECN) uutiskirjeen toinen numero on ilmestynyt. Uutiskirje sisältää tietoja mm. komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten kilpailunrajoituksia koskevista päätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista, toimialaselvityksistä ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Uusimmassa numerossa monet kilpailunrajoituksia koskevista päätöksistä ja lausunnoista liittyvät tiiviisti kuluttajatuotteisiin – aina virvoitusjuomista internet-selaimiin. Kuluttajan näkökulma onkin olennaisesti mukana kilpailuviranomaisten työssä ja kuluttajat hyötyvät toimivasta kilpailusta. Tilaa uutiskirje täältä.

-->Lue ECN Brief

25.3.2010KIVI selvitti TeliaSoneran hinnoittelua tilaajayhteyksien markkinoilla

Kilpailuvirasto poisti 19.3.2010 käsittelystä kaksi TeliaSonera Finland Oyj:tä (TSF) koskenutta toimenpidepyyntöä, joissa yhtiötä oli epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien markkinoilla.

-->Lue lisää

25.2.2010Kilpailuvirasto hyväksyi Osuuskauppa Arinan Euromarket-hankinnat

Kilpailuvirasto hyväksyi 24.2.2010 yrityskaupan, jossa Osuuskauppa Arina hankkii Linnanmaan ja Raksilan Euromarketit Oulussa sekä Kemin Euromarketin.

-->Lue lisää

16.2.2010Forcit Oy sitoutui muuttamaan alennuskäytäntöjään

Räjähdysaineita valmistava Oy Forcit Ab on sitoutunut luopumaan alennusjärjestelmästä, jossa asiakkaan tietyllä ajanjaksolla tekemät ostot määräävät asiakkaalle seuraavan ajanjakson ostoista annettavan määräalennuksen suuruuden. Forcit on lisäksi sitoutunut noudattamaan kaikissa alennusjärjestelmissään johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kilpailuvirasto määräsi 15.2.2010 tekemässään päätöksessä em. Forcitin antamat sitoumukset tätä velvoittaviksi.

-->Lue lisää

5.2.2010Tekijänoikeusjärjestöillä hyväksyttävä syy musiikkiesitysten korvaustariffin porrastamiselle

Kilpailuvirasto antoi 4.2.2010 kaksi päätöstä tekijänoikeusjärjestöjen (Gramex ry ja Teosto ry) majoitusalan yrityksiltä perimiin musiikinesityskorvaustariffeihin liittyen.

-->Lue lisää

3.2.2010Markkinaoikeus määräsi maahantuojalle sakot huoltotoiminnan määrähinnoittelusta

Markkinaoikeus määräsi 29.1.2010 antamallaan päätöksellä koneita ja laitteita maahantuovalle A-Tec Service Oy:lle (ent. Tecalemit Oy) 80 000 euron sakot kilpailunrajoituslain määrähintakiellon rikkomisesta.

-->Lue lisää

28.1.2010ECN-verkosto julkaisi ensimmäisen uutiskirjeensä

Euroopan komission ja EU:n jäsenmaiden kilpailuviranomaisten muodostama kilpailuviranomaisten verkosto (European Competition Network, ECN) on julkaissut ensimmäisen uutiskirjeensä. Viisi kertaa vuodessa ilmestyvä ECN Brief sisältää tietoja mm. komission ja kansallisten viranomaisten kilpailunrajoituksia koskevista päätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista, toimialaselvityksistä ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Tilaa uutiskirje täältä.

-->Lue ECN Brief

22.1.2010Piirinuohousjärjestelmä rajoittaa kuluttajien valinnanvapautta

Nuohouspalvelut tulisi pääsääntöisesti järjestää vapaan elinkeinon harjoittamisen ja kilpailun kautta, todetaan Kilpailuviraston sisäasiainministeriölle viime vuoden lopulla antamassa lausunnossa. Elinkeinon harjoittamisen vapautta rajoittaa nykyisin ns. piirinuohousjärjestelmä, joka on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käytössä koko Suomessa.

--> Lue pelastuslakiesitysluonnoksesta annettu lausunto kokonaisuudessaan

15.1.2010Kilpailuvirasto hyväksyi Keskimaan Euromarket-kaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi 14.1.2010 yrityskaupan, jossa Keskimaa Osk hankkii Jyväskylän Euromarketin.Samaan lopputulokseen päädyttiin 4.1.2010 tapauksessa, jossa Pirkanmaan osuuskauppa hankki kaksi Tampereen seudun Euromarketia. Lue julkinen versio Pirkanmaan osuuskauppaa koskevasta ratkaisusta. Myös Keskimaata koskevan ratkaisun julkinen versio on nyt valmistunut.

Arkisto

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi