Ajankohtaista

Uutisarkisto – 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

31.12.2011ECN Brief: ”Extended Issue on Food & Retail”

ECN-verkoston tuorein uutiskirje (5/2011) käsittelee komission ja jäsenmaiden viimeaikaisia toimia ruoka- ja vähittäiskaupan alalla, kuten toimialaselvityksiä, kilpailunedistämistoimintaa ja kilpailunrajoituspäätöksiä.

Lue uutiskirje
Tilaa uutiskirje

22.12.2011Kilpailuvirasto seuraa korttimaksamiseen liittyvien toimitusmaksujen tasoa Suomessa

Kilpailuvirasto on selvittänyt Visan ja MasterCardin korttimaksuissa Suomessa käytössä olevien pankkien välisten toimitusmaksujen (Interchange Fee) toimintamekanismit ja tasot. Selvitystensä perusteella virasto on poistanut toimitusmaksuasian käsittelystä, mutta tulee kuitenkin jatkossakin seuraamaan maksujen tason kehitystä Suomessa.

Lue lisää

20.12.2011Markkinaoikeus määräsi Iittala Groupille kolmen miljoonan euron sakot määrähinnoittelusta

Markkinaoikeus määräsi Iittala Group Oy Ab:lle kolmen miljoonan euron seuraamusmaksun vuosina 2005–2007 tapahtuneesta määrähinnoittelusta. Markkinaoikeus päätyi tänään antamallaan päätöksellä rikkomuksen osalta Kilpailuviraston vuonna 2010 tekemän esityksen kanssa samaan lopputulokseen.

Lue lisää

19.12.2011Terveystalon Pulssi-kaupalle Kilpailuviraston hyväksyntä

Kilpailuvirasto hyväksyi 16.12.2011 yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii määräysvaltaansa Turussa toimivan Lääkäriasema Pulssi Oy:n. Terveystalolle siirtyvät kaupassa myös Pulssin omistusosuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Lue lisää

24.11.2011NCC:n kauppa Destian kanssa hyväksyttiin uudessa muodossaan

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään yrityskaupan, jossa NCC Roads Oy ostaa Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n asfalttipäällysliiketoiminnan.

Lue lisää

11.11.2011Kilpailuvirasto hyväksyi Unileverin ja Ingman Ice Creamin välisen yrityskaupan

11.11.2011Yleiset periaatteet EU:n kilpailuviranomaisten yhteistyöstä yrityskauppa-asioissa

EU:n kansalliset kilpailuviranomaiset ja Euroopan komissio hyväksyivät 8.11.2011 yleiset periaatteet kansallisten kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä yrityskauppa-asioissa ("Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review"). Periaatteet koskevat viranomaisten yhteistyötä useampiin jäsenvaltioihin ilmoitettavien yrityskauppatapausten tutkimisessa.

Lue lisää

10.11.2011Kilpailuvirasto on tyytyväinen markkinaoikeuden NCC-päätökseen

Lue viraston tiedote 9.11.2011 ja NCC:n tiedote 10.11.2011

4.11.2011Kilpailu-uutiset 3 • 2011 ilmestynyt

Lehden pääteemana on tuore kilpailulaki ja sen keskeiset muutokset sekä uudet suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta. Lehdessä on myös kilpailuasioista vastaavan työministeri Lauri Ihalaisen haastattelu, jossa hän kertoo näkemyksiään kilpailupolitiikasta ja toimivan kilpailun merkityksestä.

Lue lehti sähköisessä muodossa

2.11.2011Markkinaoikeus asetti tiukat ehdot NCC:n ja Destian välisen yrityskaupan hyväksymiselle

Markkinaoikeus (MAO) hyväksyi tänään ehdollisena yrityskaupan, jolla NCC Roads Oy hankkii Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n asfalttipäällysteliiketoiminnan. Ratkaisu liittyy Kilpailuviraston markkinaoikeudelle 5.8. tekemään yrityskaupan kieltoesitykseen.

Lue lisää

1.11.2011Uusi kilpailulaki tänään voimaan

Uusi kilpailulaki astui voimaan tänään. Laki vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 12.8.2011. Keskeisimmät uudistukset liittyvät yrityskauppavalvontaan, seuraamusjärjestelmään, kilpailuasioiden käsittelyssä noudatettavaan menettelyyn sekä vahingonkorvaukseen.

Lue lisää

27.10.2011Kilpailuviraston suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta

Kilpailuvirasto on julkaissut marraskuun alussa voimaan tulevaan kilpailulakiin (948/2011) liittyen neljät suuntaviivat lain soveltamisesta. Suuntaviivat koskevat yrityskauppavalvontaa (1/2011), sakkovapautus- eli leniency-menettelyä (2/2011), seuraamusmaksun määrän arviointia (3/2011) ja priorisointia kilpailunrajoitusasioiden käsittelyssä (4/2011).

Ks. kohta Lainsäädäntö ja ohjeet

26.10.2011Skanskan Soraset-kaupalle Kilpailuviraston hyväksyntä

Kilpailuvirasto hyväksyi 26.10.2011 yrityskaupan, jossa Skanska Infra Oy hankkii määräysvaltaansa Soraset Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa koskee infrastruktuurirakentamisen markkinoita.

Lue lisää

19.10.2011Ilmestynyt: ECN Brief 4/2011

ECN-verkoston tuore uutiskirje sisältää artikkeleja komission ja jäsenmaiden kilpailuviranomaisten tekemistä kilpailunrajoituspäätöksistä, toimialaselvityksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista sekä muista kilpailuoikeuteen liittyvistä tapahtumista.

Tilaa uutiskirje
Aiemmat uutiskirjeet

10.10.2011KIVI-päivän teemana toimiva kilpailu ja Suomen talouskehitys

Kilpailuviraston vuotuinen KIVI-päivä keräsi 10.10.2011 Helsingissä puolentoista sataa osallistujaa. Päivän teemana oli toimivan kilpailun merkitys Suomen talouskehitykselle.

Lue lisää

7.10.2011Kilpailuviraston päätös St. Peter Line -asiassa

Kilpailuvirasto on poistanut käsittelystä asian, joka koski epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä Helsingin Eteläsataman rahtiliikenteen jälleenrahtauspalvelujen markkinoilla. Selvityksissä ei saatu näyttöä siitä, että Helsingin Satama -liikelaitoksen menettely olisi St. Peter Linea syrjivää.

Lue päätös

15.9.2011Avoinna: kolme erikoistutkijan virkaa

Kilpailuvirastossa avoinna olevia virkoja koskeva hakuilmoitus hakuohjeineen on nähtävänä osoitteessa www.valtiolle.fi. Hakuaika virkoihin päättyy perjantaina 7.10.

1.9.2011Kutsu alueellisiin Selkeyttä kilpailuasioihin -seminaareihin

Kilpailulainsäädäntö on yritysten mielestä yksi ongelmallisimpia lainsäädännön alueita. Marraskuussa voimaan tuleva uusi kilpailulaki parantaa osaltaan tilannetta, mutta tiedon jakaminen lain kielloista ja kilpailuviranomaisten tehtäväkentästä on siitä huolimatta tärkeää. Aluehallintovirastot ja Kilpailuvirasto järjestävät tässä tarkoituksessa syksyn aikana eri puolella Suomea iltapäiväseminaareja, joissa Kilpailuviraston edustajat valottavat uuden kilpailulain sisältöä. Aiheina mm. kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

Lue lisää

12.8.2011TeliaSonera Finland muutti itse hinnoitteluaan – ei toimenpiteitä virastolta

Kilpailuvirasto on poistanut käsittelystä asian, joka koskee TeliaSonera Finlandin metallijohtimisen Talokaapeli-tuotteen hinnoittelua pientaloille.

Lue lisää

11.8.2011Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2010 ilmestynyt

Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen tuore vuosikirja sisältää asiantuntija-artikkelit muun muassa EU:n tuomioistuinten viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä, kilpailuneutraliteetista, signaloinnista sekä essential facilities -doktriinista. Lisäksi tarkastellaan Saksan kilpailuoikeudellista kehitystä, Suomen uutta kilpailulakia ja hankintalakia. Artikkelien ohella kirjassa valotetaan tuoretta oikeuskäytäntöä ja julkaistaan kirja-arvosteluja.

Lue lisää

5.8.2011Kilpailuvirasto esittää NCC:n ja Destian välisen yrityskaupan kieltämistä

Kilpailuvirasto teki tänään markkinaoikeudelle esityksen NCC Roads Oy:n ja Destian välisen yrityskaupan kieltämiseksi.

Lue lisää

2.8.2011Flyben ja Finnairin FCA-kaupalle Kilpailuviraston hyväksyntä

Kilpailuvirasto hyväksyi 1.8.2011 yrityskaupan, jossa Flybe Group Plc ja Finnair Oyj perustavat yhteisyrityksen, jonka kautta ne hankkivat Finncomm Oy:ltä Finnish Commuter Airlines Oy:n (FCA) koko osakekannan.

Lue lisää

25.7.2011Puheenvuoroja uudesta kilpailulaista ja kilpailusta muutenkin

Juhannuksen alla tablettiversiona julkaistu Kilpailuviraston vuosikirja (Puheenvuoroja) on nyt saatavana myös painettuna. Kirjaa jaetaan tällä viikolla laajasti mm. yritysjärjestöille ja -lakimiehille, kilpailuasianajajille sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen edustajille.

Lue lisää

15.7.2011Ilmestynyt: ECN Brief 3/2011

ECN-verkoston tuore uutiskirje sisältää artikkeleja komission ja jäsenmaiden kilpailuviranomaisten tekemistä kilpailunrajoituspäätöksistä, toimialaselvityksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista sekä muista kilpailuoikeuteen liittyvistä tapahtumista alkukesällä 2011. Suomen osalta esillä ovat uuteen kilpailulakiin liittyvät suuntaviivaluonnokset.

Tilaa uutiskirje
Aiemmat uutiskirjeet

29.6.2011Kilpailuvirasto esittää kolmelle yritykselle sakkoja kartelliyhteistyöstä tarjouskilpailuissa Rovaniemellä

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Asunto-Väylä Oy:lle, Hansatalot Oy:lle ja CSC-Consulting Service Centre Oy:lle sekä näiden emoyhtiöille yhteensä 95.000 euron seuraamusmaksut kielletystä yhteistyöstä Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin järjestämissä kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen myyntiä koskevissa tarjouskilpailuissa vuosina 2006 ja 2009.

Lue lisää

23.6.2011Puheenvuoroja – Kilpailuviraston vuosikirja 2011

– Uuden keväällä hyväksytyn kilpailulain keskeiset uudistukset koskevat yrityskauppavalvontaa, sakkovapautusta ja eräitä menettelymääräyksiä, kirjoittaa ylijohtaja Juhani Jokinen viraston tuoreessa vuosikirjassa. Tärkeä uudistus on myös oikeus käsiteltävien asioiden priorisointiin. Muissa asiantuntijapuheenvuoroissa käsitellään muun muassa kilpailijoiden välistä sallittua yhteistyötä ja kohtuuttomaan hinnoitteluun puuttumista osana Kilpailuviraston keinovalikoimaa.

Lue lisää

31.5.2011Kilpailuvirasto hyväksyi Bonnierin WSOY-kaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään yrityskaupan, jossa ruotsalaiseen Bonnier-yritysryhmään kuuluva Bonnier Kirjat Oy ostaa Sanoma-konsernilta yleisen kirjallisuuden kustantamon Werner Söderström Oy:n. Bonnier Kirjat Oy:n omistaa Kustannusosakeyhtiö Tammi, joka on kuulunut Bonnier-ryhmään vuodesta 1996 alkaen.

Lue lisää

30.5.2011Kilpailuvirasto hyväksyi Polarican ja Lapin Lihan välisen yrityskaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi 27.5.2011 yrityskaupan, jossa Polarica Finland Oy hankkii määräysvaltaansa Lapin Liha Oy:n. Polarica Finland Oy kuuluu pääomasijoittaja Intera Partners Oy:n yritysryhmään.

Lue lisää

18.5.2011Haluatko kommentoida Kilpailuviraston suuntaviivaluonnoksia?

Uusi kilpailulaki hyväksyttiin eduskunnassa 11.3.2011 (HE 88/2010 vp). Kilpailuvirasto tulee julkaisemaan lakiin liittyen suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista sekä priorisoinnista kilpailunrajoitusasioiden käsittelyssä. Luonnoksia suuntaviivoiksi voi kommentoida 17.6.2011 asti.

Lue lisää

18.5.2011AinaCom Oy sitoutui hinnoittelemaan kiinteistökaapelinsa uudelleen

Kilpailuvirasto määräsi 13.5.2011 antamallaan päätöksellä AinaCom Oy:n noudatettavaksi yhtiön antamat sitoumukset, joilla se sitoutuu uudistamaan kiinteistökaapelituotteensa hinnoitteluperusteet. Vastaavanlaiset sitoumuspäätökset on aiemmin annettu Elisa Oyj:n ja DNA Oyj:n osalta.

Lue päätös

17.5.2011Ilmestynyt: ECN Brief 2/2011

ECN-verkoston tuore uutiskirje sisältää artikkeleja komission ja jäsenmaiden kilpailuviranomaisten tekemistä kilpailunrajoituspäätöksistä, toimialaselvityksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista sekä muista kilpailuoikeuteen liittyvistä tapahtumista keväällä 2011. Suomen osalta esillä ovat uusi kilpailulaki ja kaukolämpöalaa koskevat Kilpailuviraston selvitykset.

Tilaa uutiskirje
Aiemmat uutiskirjeet

11.5.2011Kilpailuvirasto hyväksyi ehdollisena Terveystalon ja Oulun Diakonissalaitoksen välisen yrityskaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään ehdollisena yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy ostaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiöltä ODL Terveys Oy:n kaikki osakkeet. Yrityskaupan hyväksymisen ehdoksi asetettiin Terveystalon Kilpailuvirastolle antamat sitoumukset, jotka koskevat Oulun sairaalapalveluja sekä Kajaanin ja Kemi-Tornion lääkäripalveluja.

Lue lisää

10.5.2011Tarkastukset kiviurakointialan yrityksissä

Kilpailuvirasto on tänään toimittanut tarkastukset eräissä kiviurakointialan yrityksissä. Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, ovatko yritykset mahdollisesti syyllistyneet kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön katukivityöurakoista järjestettyjen tarjouskilpailujen yhteydessä.

Lue lisää

5.5.2011NCC:n ja Destian välinen asfalttiliiketoimintakauppa siirrettiin jatkokäsittelyyn

Kilpailuvirasto päätti tänään aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa NCC Roads Oy hankkii Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n asfalttipäällysteliiketoiminnan. Molemmat yrityskaupan osapuolet valmistavat asfalttia ja tekevät päällystystöitä esimerkiksi valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, kunnille sekä yksityisille asiakkaille.

Lue lisää

2.5.2011Kuuleminen kansallisten kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä yrityskauppavalvonnassa

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä koskevasta best practices -luonnoksesta. Best practices -luonnos on laadittu Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston yrityskauppatyöryhmässä, joka koostuu Euroopan komission, jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden edustajista. Best Practices -luonnos sisältää työryhmän laatimat yleiset periaatteet kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyöstä rajat ylittävissä yrityskauppatapauksissa.

Lue lisää

27.4.2011Kilpailu-uutiset 2 • 2011 ilmestynyt

Lehden pääteemana on tällä kertaa KIVIn äskettäin julkaisema "Viisas sääntely – toimivat markkinat" -selvitys. Myös elinkeinoelämän, median ja tutkimuksen edustajat esittävät lehdessä näkemyksiään sääntelystä. Muita teemoja ovat mm. ajankohtaiset yrityskauppa-asiat sekä palvelusetelit.

Lue lehti sähköisessä muodossa

18.4.2011Luonnokset Kilpailuviraston uusiksi suuntaviivoiksi

Uusi kilpailulaki hyväksyttiin eduskunnassa 11.3.2011 (HE 88/2010 vp). Kilpailuvirasto tulee julkaisemaan lakiin liittyen uudet suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta sekä seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraamusmaksun alentamisesta kartellitapauksissa (leniency). Luonnoksia uusiksi suuntaviivoiksi voi kommentoida 20.5.2011 asti.

Lue lisää

14.4.2011KHO hylkäsi KIVIn valituksen

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tänään antamallaan päätöksellä Kilpailuviraston markkinaoikeuden ratkaisusta tekemän valituksen ns. Lännen Puhelin -asiassa.

Lue lisää

7.4.2011Kilpailuvirastolta lupa Finnkinon myynnille

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään yrityskaupan, jossa pääomasijoitusyhtiö Ratos AB hankkii määräysvallan elokuvateatteriketju Finnkino Oy:ssä. Kaupan hyväksymiselle ei kilpailunrajoituslain perusteella ole esteitä. Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa markkinoilla, eikä kaupan muutoinkaan voitu nähdä muuttavan kilpailuasetelmia elokuvateatterimarkkinalla.

Lue lisää

28.3.2011ECN-verkoston uutiskirjeessä 1/2011 esillä useita toimialaselvityksiä

ECN-verkoston tuorein uutiskirje ECN Brief 1/2011 sisältää uutisia mm. komission ja jäsenmaiden kilpailuviranomaisten tekemistä kilpailunrajoituspäätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista ja muista kilpailuoikeuteen liittyvistä tapahtumista joulukuussa 2010 – helmikuussa 2011. Uutiskirjeessä esitellään myös useita toimialaselvityksiä, jotka liittyvät mm. elintarvike-, energia- ja lääkealoihin.

Tilaa uutiskirje
Aiemmat uutiskirjeet 1-5/2010

14.3.2011Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen kilpailulaiksi

Eduskunta hyväksyi perjantain 11.3.2011 täysistunnossaan hallituksen kesäkuussa 2010 eduskunnalle antaman esityksen (HE 88/2010) kilpailulaiksi. Lain tultua eduskunnassa hyväksytyksi laaditaan eduskunnan vastaus, joka toimitetaan tasavallan presidentille lain vahvistusta varten.

Lue lisää

1.3.2011Kaukolämpöalan kannattavuus korkea suhteessa liiketoiminnan riskiin

Kilpailuvirasto on saanut valmiiksi kaukolämpöalaa koskevien selvitystensä ensimmäisen vaiheen, jonka tavoitteena oli muodostaa näkemys siitä, onko yritysten hinnoittelua tutkittava yksityiskohtaisemmin mahdollisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Vuosia 2004-2008 koskeneiden selvitysten piirissä oli maan kymmenen suurinta kaukolämpölaitosta eli noin 2/3 koko toimialasta.

Lue lisää

25.2.2011Viisas sääntely luo toimivia markkinoita

Heikkotasoinen sääntely voi rajoittaa kilpailua jopa enemmän kuin yritysten kilpailunrajoitukset. Viisas sääntely on sen sijaan tarpeellista ja sen hyödyt ylittävät selkeästi sen haitat, todetaan Kilpailuviraston tuoreessa selvityksessä "Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely – toimivat markkinat"

Lue lisää

25.2.2011Kilpailuvirasto selvitti Savonlinnan Puhelimen ja Alajärven Puhelinosuuskunnan laajakaistahinnoittelua

Kilpailuvirasto on poistanut 30.12.2010 ja 22.2.2011 tekemillään päätöksillä käsittelystä Savonlinnan Puhelin Oy:tä (nyk. Blue Lake Communications Oy) ja Alajärven Puhelinosuuskuntaa koskeneet toimenpidepyynnöt, joissa yhtiöitä epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäishinnoittelussa. Toimenpidepyynnöt eivät antaneet aihetta enempään mm. siksi, että yhtiöt muuttivat hinnoitteluaan sen jälkeen kun virasto oli ollut niihin yhteydessä. Kilpailuvirastossa ei ole näiden tapausten päättämisen jälkeen enää vireillä niin sanottua DSL-hintaruuvia koskevia asioita.

22.2.2011Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu linjaa määräävän markkina-aseman väärinkäytön arviointiperusteita

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 17.2.2011 Stockholms tingsrättin pyytämän ennakkoratkaisun, joka koskee määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä laajakaistamarkkinoilla. Lue lisää

14.2.2011Viisas sääntely luo toimivia markkinoita

Viisas sääntely on tarpeellista ja sen hyödyt ylittävät selkeästi haitat. Heikkotasoinen sääntely voi sen sijaan rajoittaa kilpailua jopa enemmän kuin yritysten kilpailunrajoitukset. Näin todetaan Kilpailuviraston tuoreessa kilpailukatsauksessa. Lue lisää

11.2.2011Terveystalon ja ODL Terveyden välinen yrityskauppa jatkokäsittelyyn

Kilpailuvirasto päätti tänään aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii omistukseensa ODL Terveys Oy:n tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Molemmat yrityskaupan osapuolet tarjoavat kokonaisvaltaisia terveyspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille. Terveystalolla on yli 100 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. ODL Terveyden omistaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja sillä on toimintaa Oulun ja Lapin läänien alueella.Lue lisää

27.1.2011Kilpailuneutraliteetille painoa myös palveluasumishankinnoissa

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia selvittänyt työryhmä, jossa oli mukana myös Kilpailuviraston edustaja, luovutti tänään raporttinsa (YM 1/2011) ministeri Jan Vapaavuorelle. Palveluasumisen hankintaprosessit on ryhmän mukaan saatava jatkossa toimimaan niin, että palvelutalojen vajaakäyttö ja asukkaiden turha muuttaminen minimoidaan. Prosessien on kuitenkin samalla mahdollistettava palveluntuottajien erilaisten konseptien kehittyminen ja niiden välillä tapahtuva kilpailu.Lue lisää

21.1.2011Kilpailu-uutisista ilmestyi vuoden ensimmäinen numero

Kilpailu-uutiset 1 • 2011 keskittyy pitkälti kansainvälisiin asioihin. Lehti sisältää artikkelit mm. pohjoismaisten kilpailuviranomaisten äskettäin yhdessä julkaisemasta Green Growth -raportista, jo yli 15 vuotta jatkuneesta EU-yhteistyöstä sekä komission kilpailupääosaston tuoreen sidosryhmätutkimuksen tuloksista. Lehdessä kerrotaan myös komission joulun alla julkaisemista uusista horisontaalisista suuntaviivoista.

Lue lehti sähköisessä muodossa

19.1.2011Myös DNA sitoutui hinnoittelemaan kiinteistökaapelinsa uudelleen

Kilpailuvirasto on määrännyt 17.1.2011 antamallaan päätöksellä DNA Oyj:n noudatettavaksi yhtiön antamat sitoumukset, joilla se sitoutuu uudistamaan tarjoamansa Kiinteistökaapeli Kupari -tuotteen hinnoitteluperusteet. Päätös perustuu kilpailunrajoituslain 13 §:n 3 momenttiin, jonka nojalla Kilpailuvirasto voi määrätä epäiltyyn kilpailunrajoitukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan esittämät sitoumukset tätä velvoittaviksi, jos sitoumuksilla voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne.Lue lisää

14.1.2011Sidosryhmät pitävät Kilpailuvirastoa asiantuntevana ja luotettavana

Kilpailuviraston tuore sidosryhmätutkimus kertoo, että virastoa pidetään yleisesti asiantuntevana, luotettavana ja ammattitaitoisena. Samalla sidosryhmät kuitenkin arvioivat, että vuorovaikutteisuutta, luovuutta ja ripeyttä voisi lisätä. Lue lisää

10.1.2011Taksien sähköinen suorakorvausjärjestelmä ei kohtele alan toimijoita tasapuolisesti

Kilpailuvirasto teki 10.1.2011 liikenne- ja viestintäministeriölle ja Kansaneläkelaitokselle aloitteen, jossa korostetaan julkisen vallan toimijoiden tasapuolisuusvelvollisuutta keskenään kilpailutilanteessa olevia yrityksiä kohtaan. Aloite liittyy Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Taksiliitto ry:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on ottaa koko maassa vaiheittain käyttöön sähköinen suorakorvausjärjestelmä Kelan korvaamien taksimatkojen osalta. Lue lisää

Arkisto

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi