Ajankohtaista

Uutisarkisto – 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

21.12.2012Uponorin ja KWH:n välisen yrityskaupan käsittelyaikaa pidennettiin kuukaudella

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailuvirastossa tutkittavana olevan Uponor Oyj:n (”Uponor”) ja KWH-Yhtymä Oy:n (”KWH”) välisen yrityskaupan käsittelyaikaa 25.2.2013 asti.

Lue lisää

20.12.2012Kilpailuvirasto esittää Valiolle 70 miljoonan euron sakkoja määräävän aseman väärinkäytöstä maitomarkkinoilla

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Valio Oy:lle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän aseman väärinkäytöstä perusmaitojen valmistuksen ja tukkumyynnin markkinoilla. Virasto on lisäksi määrännyt Valion lopettamaan lähes kolme vuotta jatkuneen kilpailulain vastaisen menettelyn.

Lue lisää

20.12.2012Kilpailuvirasto poisti käsittelystä pääkaupunkiseudun kivityöurakoita koskeneen asian

Kilpailuvirasto on poistanut käsittelystä asian, joka koski tarjouskartelliepäilyä pääkaupunkiseudun luonnon- ja betonikivityöurakoiden tarjouskilpailuissa.

Lue lisää

20.12.2012Kilpailuvirasto sai valmiiksi golfin pelioikeuksien markkinoita koskeneet selvityksensä: ei tarvetta jatkotoimenpiteille

Kilpailuvirasto on poistanut käsittelystä asian, joka koski epäiltyä kiellettyä yhteistyötä golfin pelioikeuksien markkinoilla.

Lue lisää

14.12.2012Kilpailuvirasto hyväksyi DLA:n ja Hankkija-Maatalouden välisen yritysjärjestelyn

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään yrityskaupan, jossa tanskalaiseen Danish Agro -konserniin kuuluva DLA International Holding A/S ("DLA") hankkii määräysvallan Hankkija-Maatalous Oy:ssä.

Lue lisää

12.12.2012Kilpailu- ja kuluttajaviraston johto nimitetty väliaikaisesti

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Juhani Jokisen ajalle 1.1.–31.3.2013.

Lue TEM:n tiedote

30.11.2012Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa ensi vuoden alussa

Uusi Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2013. Tasavallan presidentti vahvisti asiaa koskevat lait 30.11.2012.

Lue TEM:n tiedote 29.11.2012

23.11.2012Kilpailuvirasto sai valmiiksi Mediverkon ja Attendon yhteistarjousta koskeneet selvityksensä: ei tarvetta jatkotoimenpiteille

Kilpailuvirasto on poistanut käsittelystä asian, joka koski Mediverkko Terveyspalvelut Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n jättämää yhteistarjousta Helsingin kaupungin viime keväänä järjestämässä lääkärityövoiman vuokraamista koskeneessa tarjouskilpailussa.

Lue lisää

24.10.2012Kilpailuvirasto selvittää tarkemmin Uponorin ja KWH:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia

Kilpailuvirasto päätti tänään aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Uponor Oyj ja KWH-Yhtymä Oy perustavat yhteisyrityksen.

Lue lisää

23.10.2012Kilpailu-uutiset 2/2012 ja ECN Brief 4/2012 ilmestyneet

Kilpailu-uutisten uusimman numeron pääteemana on hallituksen syyskuussa hyväksymä terveen kilpailun edistämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä kilpailua merkittävällä osalla Suomen markkinoita. Muita aiheita ovat muun muassa Kilpailuviraston lääkehuoltoselvitys, yhteiset eurooppalaiset sähkömarkkinat sekä kilpailuvaikutusten arviointi lain esitöissä. Lue Kilpailu-uutiset 2/12 sekä ECN Brief 4/12.

18.10.2012DLA:n ja Hankkija-Maatalouden välinen yritysjärjestely siirrettiin jatkokäsittelyyn

Kilpailuvirasto päätti tänään aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa tanskalaiseen Danish Agro -konserniin kuuluva DLA International Holding A/S ("DLA") hankkii määräysvallan Hankkija-Maatalous Oy:ssä.

Lue lisää

11.10.2012Kutsuseminaari kilpailu- ja kuluttajapolitiikan yhtymäkohdista

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto järjestivät 10.10. seminaarin, jossa keskusteltiin hallituksen esittämän virastofuusion mukana tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Helsingissä pidettyyn tilaisuuteen osallistui ennätysyleisö, noin 260 henkilöä.

Lue lisää

27.9.2012Avoinna kaksi uutta virkaa

Kilpailuvirastossa on avoinna kaksi uutta virkaa, yksi kilpailuoikeuden asiantuntijan virka (työavain 540-379-12) ja yksi tutkijan/erikoistutkijan virka (työavain 540-380-12). Hakuaika molempiin virkoihin päättyy 18.10.2012.

26.9.2012Kilpailuvirastolta lupa Ruduksen ja Lemminkäisen väliselle yrityskaupalle

Kilpailuvirasto hyväksyi 25.9.2012 yrityskaupan, jossa Rudus Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:ssä.

Lue lisää

20.9.2012Hallituksen iltakoulu linjasi terveen kilpailun edistämistä

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 19. syyskuuta terveen kilpailun edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä kilpailua Suomen markkinoilla. Ohjelmaan valittujen eri alojen arvonlisä on arviolta 50 miljardia euroa, mikä on noin neljännes bruttokansantuotteesta.

Lue TEM:n tiedote

19.9.2012Kilpailuvirasto poisti käsittelystä sikayrittäjien saartouhkausta koskevan asian

Suomen Sikayrittäjät ry ilmoitti 14.8.2012 julkaisemassaan tiedotteessa olevansa valmis ryhtymään HKScanin Forssan ja Atrian Nurmon teurastamojen saartotoimenpiteisiin, mikäli yritykset eivät välittömästi nosta sianlihan tuottajahintoja. Tiedotteessa oli piirteitä, jotka viittasivat kilpailulaissa kiellettyyn tuotannon rajoittamiseen, minkä vuoksi Kilpailuvirasto käynnisti asiassa oma-aloitteisen selvityksen.

Lue lisää

17.9.2012Lakiesitys: Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa 1.1.2013

Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostetaan uusi Kilpailu- ja kuluttajavirasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2013. Hallitus antoi uutta virastoa koskevan lakiesityksen ja siihen liittyvät lait eduskunnalle 17.9.2012.

Lue TEM:n tiedote

11.9.2012Kilpailuviraston puhelinnumerot muuttuivat 11.9.2012

Kilpailuvirasto siirtyi 11.9. valtionhallinnon yhteiseen puhelinnumerointiin. Uudet numeromme ovat 029 505 -alkuisia. Kilpailuviraston vaihdepalvelut siirtyivät samassa yhteydessä ulkopuolisen palvelukeskuksen hoidettaviksi. Uusi vaihdenumero on 029 505 3300. Puhelu maksaa soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukaisen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun.

11.9.2012Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2011 ilmestynyt

Suomen kilpailuoikeudellisen yhdistyksen uusin vuosikirja sisältää 400-sivuisen katsauksen kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen ajankohtaisiin aiheisiin. Näitä ovat mm. komission kartelliprosessin kesto ja vaikutukset yritysten oikeusturvaan sekä kilpailuviranomaisten hajotusvaltuudet kilpailuoikeudellisena työkaluna.

Lue lisää

5.9.2012Kilpailuvirasto selvittää alkutuottajien näkemyksiä elintarvikeketjun kilpailuolosuhteista

Kilpailuvirasto lähetti tänään laajan kyselyn erityisesti lihantuotantoa, kalankasvatusta sekä kasvihuone- ja avomaaviljelyä harjoittaville alkutuottajille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää kattavasti em. toimialoilla toimivien alkutuottajien tuotanto-olosuhteita ja näkemyksiä elintarvikeketjun toiminnasta.

Lue lisää

28.8.2012Kilpailuvirasto: Apteekkijärjestelmän uudistaminen laskisi merkittävästi lääkehuollon kustannuksia

Kilpailuvirasto julkisti tänään laajan lääkehuoltoa koskevan selvityksen, jossa esitetään useita uudistuksia Suomen apteekkijärjestelmää ja muuta lääkehuoltoa koskevaan sääntelyyn.

Lue lisää

23.8.2012Kilpailuvirasto hyväksyi Itellan ja VR-Yhtymän välisen yrityskaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi tänään yrityskaupan, jossa Itella Logistics Oy hankkii VR-Yhtymä Oy:n kappaletavaralogistiikkaliiketoiminnan sekä PT Logistiikka Oy:n koko osakekannan.

Lue lisää

7.8.2012Kilpailuvirasto selvittää tarkemmin Ruduksen ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan markkinavaikutuksia

Kilpailuvirasto päätti eilen aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Rudus Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:ssä. Molemmat osapuolet mm. valmistavat ja myyvät valmisbetonia sekä betonituotteita.

Lue lisää

31.7.2012Tervettä ja vastuullista kilpailua kuluttajien eduksi

Kilpailun esteiden ja tarpeettoman sääntelyn purkamisesta hyötyvät ennen kaikkea kuluttajat, todetaan hallituksen kesäkuussa hyväksymässä kuluttajapoliittisessa ohjelmassa. Terveillä ja toimivilla markkinoilla yritykset toimivat vastuullisesti, eivätkä heikennä kansalaisten hyvinvointia ja kansantalouden kilpailukykyä kilpailulain vastaisilla toimilla. Uusi ohjelma sisältää analyysin toimintaympäristöstä, kuluttajapolitiikan lähtökohdat sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja hankkeet vuosille 2012–2015.

Lue ohjelma

17.7.2012Ilmestynyt: ECN Brief 3/2012

ECN-verkoston tuore uutiskirje sisältää uutisia huhtikuun 2012 jälkeiseltä ajalta. Uutiskirjeessä kerrotaan EU:n kilpailuviranomaisten päätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöuudistuksista ja toimialaselvityksistä. Suomea koskevia aiheita ovat tällä kertaa KHO:n ratkaisu autovaraosakartelliasiassa sekä TEM:n esitys Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämisestä. Uutiskirjeen seuraava numero ilmestyy lokakuussa.

Lue uutiskirje
Tilaa uutiskirje

29.6.2012Kilpailuviraston vuosikirja 2012 (Näkökulmia) on ilmestynyt

Kirja sisältää yhteenvedon Kilpailuviraston toiminnasta vuonna 2011 sekä asiantuntija-artikkeleita mm. kilpailunedistämistoiminnosta, kilpailunedistämisen tuloksista, markkinamäärittelystä, määrähinnoittelusta ja julkisista palvelumarkkinoista.

Lue lisää

12.6.2012KIVI puuttui Oulun kaupungin toimintaan lämmitysmarkkinoilla

Oulun kaupunki on poistanut tontinluovutusehdoistaan lämmitysmuotoa koskevan sopimisvelvoitteen Kilpailuviraston kiinnitettyä huomiota menettelyn kilpailun vastaisiin vaikutuksiin. Velvoite ja sen aiheuttamat kilpailuongelmat nousivat esiin alkuvuonna valmistuneessa Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskeneessa selvityksessä.

Lue lisää

12.6.2012Avoimia virkoja

Kilpailuvirastossa on haettavana kolme tutkijan/erikoistutkijan virkaa, ks. työavaimet 540-285-12 ja 540-286-12 valtiolle.fi-sivustolla. Hakuaika virkoihin päättyy tiistaina 19.6. klo 16.15.

4.6.2012Kilpailuvirasto uudisti organisaatiotaan

Kilpailuvirastoon on perustettu 1.6. alkaen uusi kartelleihin erikoistunut yksikkö – kartelliryhmä. Ryhmä keskittyy vakavimpien (eli ns. hard core -) kartellien käsittelyyn, vastaa kartelli-ilmiantoihin liittyvien sakkovapautushakemusten käsittelystä ja kehittää viraston selvitystoimintaa.

Lue lisää

1.6.2012Ilmestynyt: ECN Brief 2/2012

ECN–verkoston tuore uutiskirje sisältää artikkeleita komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten tekemistä kilpailunrajoituspäätöksistä, tuomioistuinratkaisuista, lainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista, toimialaselvityksistä ruoka- ja pankkisektorilla sekä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten pääjohtajien antaman päätöslauselman.

Lue uutiskirje
Tilaa uutiskirje

31.5.2012KHO hylkäsi autovaraosatukkuliikkeiden kartellia koskeneesta MAO:n ratkaisusta tehdyt valitukset

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tänään antamallaan päätöksellä HL Group Oy:n, Koivunen Oy:n, Oy Kaha Ab:n ja Örum Oy Ab:n sekä Kilpailuviraston markkinaoikeuden päätöksestä tekemät valitukset. MAO määräsi keväällä 2009 kartelliin osallisille yrityksille yhteensä 1.030.000 euron sakot (ks. KIVIn tiedote ja MAO:n päätös). Oy Arwidson Ab vapautui seuraamusmaksusta sakkovapautusjärjestelmän perusteella.

30.5.2012Komissio suosittelee Suomelle kilpailun lisäämistä

Euroopan komissio on antanut EU-maille talouskasvua ja työllisyyttä koskevat maakohtaiset suositukset sekä koko euroalueen kattavan suosituksen. Yksi Suomea koskevista suosituksista on, että Suomen tulisi vuosina 2012-2013 toteuttaa toimia, joilla se jatkaa kilpailun lisäämistä tuote- ja palvelumarkkinoilla.

Lue komission Suomen edustuston tiedote

28.5.2012Kilpailuvirasto lopetti bensiinin tukkumyyntiä itsenäisille huoltamoyrittäjille koskeneet selvityksensä

Kilpailuvirasto on tänään antamallaan päätöksellä lopettanut bensiinimarkkinoihin liittyneet selvityksensä, jotka koskivat erityisesti itsenäisten bensiinikauppiaiden ja öljy-yhtiöiden välisiä tukkuhintoja ja muita sopimusehtoja. Selvityksissä ei havaittu kilpailulain rikkomuksia.

Lue lisää

10.5.2012TEM esittää Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostetaan yksi yhteinen virasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2013.

Lue lisää

5.4.2012Kilpailuvirasto Fimealle: Halvinta lääkettä ei aina löydy apteekista

Lääkevaihdon tarkoituksena on mahdollistaa lääkeyhtiöiden välinen hintakilpailu ja tuottaa sitä kautta säästöjä sekä lääkkeitä käyttäville asiakkaille että yhteiskunnalle. Järjestelmä ei kuitenkaan Kilpailuviraston selvitysten mukaan tue tällä hetkellä hintakilpailua täydessä laajuudessaan.

Lue lisää

2.4.2012Timo Mattila Kilpailuviraston määräaikaiseksi ylijohtajaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri Timo Mattilan Kilpailuviraston ylijohtajaksi ajalle 1.5.2012–30.4.2013. Mattila siirtyy tehtävään viraston apulaisjohtajan paikalta.

Lue TEM:n tiedote

26.3.2012Juhani Jokinen terveen kilpailun edistämisohjelman johtoon

Hallitus päätti kehysriihessään torstaina 22.3.2012 käynnistää terveen kilpailun edistämisohjelman. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa sen valmistelusta. Ohjelman johtajaksi ministeriöön on nimitetty Kilpailuviraston ylijohtaja, varatuomari Juhani Jokinen ajalle 1.5.2012–30.4.2013.

Lue TEM:n tiedote

23.3.2012Kilpailuviraston tarkastukset Finavia Oyj:ssä ja Airpro Oy:ssä

Kilpailuvirasto on keskiviikosta 21.3. alkaen tehnyt tarkastuskäyntejä Finavia Oyj:n ja Airpro Oy:n toimipaikkoihin (mm. Lappeenrannan lentoasema). Lue lisää

15.3.2012TEM selvittää kilpailu- ja kuluttajahallinnon yhdistämistä

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä. Samalla harkitaan, olisiko myös Kuluttajatutkimuskeskus yhdistettävissä uuteen virastokokonaisuuteen. Selvitys valmistuu kevään aikana. Mahdollinen päätös virastojen yhdistämisestä tehdään myöhemmin selvityksen pohjalta. Lue TEM:n tiedote.

8.3.2012Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistymiselle Kilpailuviraston hyväksyntä

Kilpailuvirasto hyväksyi 7.3.2012 järjestelyn, jossa Lähivakuutus-yhtiö sulautuu Vahinko-Tapiolaan.

Lue lisää

20.2.2012Kilpailuvirasto tehostaa kartellien valvontaa – Kartellista oma-aloitteisesti irrottautuva voi välttyä sakoilta

Kilpailuvirasto tehostaa harmaan talouden torjuntaan saamiensa lisämäärärahojen turvin kartellien ja muiden kilpailunrajoitusten valvontaa.

Lue lisää

20.2.2012Kilpailu-uutiset 1-2012 ilmestynyt

Kilpailu-uutisten vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Lue lehti.

20.2.2012Verkkosivujen ulkoasu uudistettiin

Kilpailuviraston verkkosivujen ulkoasu on uudistettu vastaamaan viraston uutta ilmettä. Valikkorakenne ja sisältö säilyivät uudistuksessa pääosin ennallaan. Otamme mielellämme vastaan palautetta sivujen ulkoasusta ja toiminnasta.

16.2.2012Avoinna useita virkoja

Kilpailuvirastossa on haettavana useita virkoja, joista osa on kokonaan uusia. Uusien, ensisijaisesti kartellivalvontaan liittyvien virkojen perustaminen tuli mahdolliseksi viraston saatua vuoden 2012 talousarviossa lisää määrärahoja kilpailunrajoitusten valvontaan. Haettavana ovat erikoistutkijan/tutkijan kaksi virkaa, järjestelmäsuunnittelijan ja tutkimusassistentin virat sekä hallintopäällikön virka.

Lue lisää

3.2.2012Avoinna: erikoistutkijan virka

Kilpailuvirasto etsii uutta erikoistutkijaa, jonka tehtävänä on hoitaa erityisesti kilpailunedistämiseen ja rakenteellisten kilpailunesteiden poistamiseen liittyviä tehtäviä (työavain 540-19-12). Hakuaika virkaan päättyy 19.2.2012.

Virastossa tulee lähiaikoina haettavaksi myös useita muita, erityisesti kartellivalvontaan suunnattavia virkoja. Tutkijan / erikoistutkijan virkojen lisäksi haettaviksi ovat tulossa mm. järjestelmäasiantuntijan ja tutkimusassistentin virat. Lisätietoja näistä viroista antaa tutkimuspäällikkö Mika Hermas, p. (09) 7314 3344, etunimi.sukunimi@kilpailuvirasto.fi

3.2.2012Lausunto työeläkekilpailun toimivuutta koskevasta muistiosta

KIVI pitää STM:n muistiossa ehdotettua yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtymistä lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta sen tosiasiallisia vaikutuksia mm. työeläkeyhtiöiden väliseen kilpailuun tulisi arvioida vielä tarkemmin. Myös yhtiöiden välisen kannansiirron merkitystä ja vaikutuksia kilpailuun olisi KIVIn mielestä syytä vielä selvittää.

Lue lausunto

23.1.2012OP-Pohjola / Skandia Life -kaupalle Kilpailuviraston hyväksyntä

Kilpailuvirasto hyväksyi 20.1.2012 yrityskaupan, jossa OP-Pohjola hankkii Skandia Lifen Suomen liiketoiminnan.

Lue lisää

18.1.2012Lausunto Suomen asuntopolitiikan kehittämisestä

Rakennusalan kilpailuintensiteetti on suhteellisen heikko, vaikkei alan markkinarakenne olekaan kaikkein keskittyneimpiä, todetaan Kilpailuviraston tuoreessa lausunnossa. Yhtenä syynä tilanteeseen voi olla julkisen vallan toimenpitein vähitellen luotu toimintaympäristö, joka ei kannusta alaa erityisen voimakkaaseen kilpailuun.

Lue lisää

16.1.2012Kilpailuvirasto lopetti tällä erää kaukolämpöalaa koskevat selvityksensä

Kilpailuvirasto on lopettanut vuonna 2009 käynnistämänsä kaukolämpöalaa koskevat selvitykset. Mikään tutkituista maan kymmenestä suurimmasta kaukolämpöyhtiöstä ei selvitysten mukaan hinnoitellut vuosina 2004–2008 kaukolämpöä tavalla, jota olisi voitu pitää kilpailunrajoituslain (nyk. kilpailulaki) kieltämänä kohtuuttomana hinnoitteluna. Säännösten perusteella voidaan puuttua vain selkeisiin ylilyönteihin hinnoittelussa.

Lue lisää

10.1.2012Kilpailuviraston selvitys osoittaa, että päivittäistavarakauppa hyödyntää ostajavoimaansa useilla kilpailun kannalta kyseenalaisilla tavoilla

Kilpailuviraston tänään julkistaman päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskevan selvityksen mukaan kauppa hyödyntää vahvaa asemaansa suhteessa tavarantoimittajiin useilla sellaisilla tavoilla, joita voidaan pitää terveen ja toimivan kilpailun kannalta kyseenalaisina. Kaupan alan menettelyjä koskeville jatkotoimenpiteille on siksi Kilpailuviraston mielestä selkeä tarve.

Lue lisää

Arkisto

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi